--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ --> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ
TÜRKÇE DERSİMİZ
Türkçe Dersi Bilgi&Paylaşım

Çalışma Takvimleri

6.SINIF BAŞAK YAYINLARI 1.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

İNDİR-1:
http://link.tl/1cpjU   
 İNDİR-2:https://drive.google.com/open?id=1yNXqNIhdwf6Isk4ZvxU9PCY5M2_kmb4S

7.SINIF EZDE YAYINLARI 1.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

İNDİR-1:
 http://link.tl/1cpkx     


8.SINIF DÖRTEL YAYINLARI 1.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

İNDİR-1: http://link.tl/1cpkL   


6.SINIF BAŞAK YAYINLARI 1.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

METİN ADI

İşlenme Haftası

METİN TÜRÜ

SÖZCÜKTE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM

PARAGRAFTA ANLAM

DİL BİLGİSİ

Yazı Türleri Anlatımı vd.

DÜNYANIN GEZGİNLERİ

EYLÜL    4-5     EKİM
1-2

MASAL

Deyimler  Gerçek Anlam- Yan Anlam

 

Paragraf nedir?

 

 

DÜNYA BENİM

ŞİİR

Deyimler
Mecaz- Eş Anlam

 

Paragrafta Konu

 

Şiir okuma kuralları, kafiye vs.

EYVAH!ORMANDA KAYBOLDUM

MAKALE

Yakın Anlam-Zıt Anlam

 

Paragrafın Anadüşüncesi

 

 

GÜLİBİK

ROMAN

Sözcükte çok anlamlılık

 

Paragrafın Yardımcı düşünceleri

 

Roman ve özellikleri

DOĞA DEDİ Kİ

11-13 Ekim

ŞİİR

 

 

Paragrafın akışı-p.tamamlama

Kaynaştırma harfleri

Şiirin özellikleri ve Ses uyumları

KIŞ UYKUSU

16-18 Ekim

DENEME

 

Benzetme karşılaştırma ifadeleri

Anlatım
 biçimleri

Ünsüz Benzeşmesi Ünsüz Yumuşaması

 

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

18-20 Ekim

ŞİİR

Söz Öbekleri      Mecaz Anlam

 

 

Büyük ünlü uyumu

Millî mücadele gazetesi ya da dergisi hazırlama

BEN ATATÜRKÜN ARKADAŞIYIM

23-27 Ekim

ANI

Sözcükte çok anlamlılık

 

Paragrafın anlam yönü            Paragraf oluşturma

Ünsüz Benzeşmesi Ünsüz Yumuşaması

Anı ve özellikleri

CAN YOLDAŞIMA MEKTUPLAR

30 Ekim-                      3 Kasım

ŞİİR

Somut-Soyut -Nitel-Nicel Anlam

 

 

Ünsüz yumuşaması Ünsüz benzeşmesi

Şiirin özellikleri

VATAN YOLUNDA

6-8 Kasım

ANI

Sözcükte çok anlamlılık

Neden-Sonuç/Amaç-Sonuç Cümleleri

Doğrudan-Dolaylı Anlatım

Ünlü-ünsüz düşmesi            ünlü-ünsüz türemesi

Anı ve özellikleri

ANNEM

9-15 Kasım

MEKTUP

SÖZ ÖBEKLERİ
İkilemeler

Koşul-Sonuç -Karşılaştırma

Yer, olay, zaman, kişiler öykü oluşturma

 

Mektup ve özellikleri

BİSİKLETLİ POSTACI (D)

15-17 Kasım

ÖYKÜ

Deyimler

Öznel-Nesnel Yargı

Üslup-Konu-Ana Fikir

Sözcükte yapı       ek-kök

Öykü türünün özellikleri

DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

20-22 Kasım

ŞİİR

 

Örtülü anlam

Paragrafın anlam yönü

Sözcükte yapı       Çekim eki

Âşık Veysel

HOŞGÖRÜ(-D)

22-28 Kasım

DENEME

Değerlerle i. sözcükler

 

Konu - Ana fikir

İsim çekim ekleri

Deneme ve özellikleri

ANT

29 Kası            8 Aralık

ÖYKÜ

 

Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler

Öykü Haritası

Hâl Ekleri

 

İNSANA SAYGI

11-13 Aralık

ŞİİR

Sözcükler arası anlam ilişkileri

Cümle Oluşturma Tamamlama

Ana fikir - Yardımcı fikir

Çoğul Eki, işlevleri

 

NEYİ, NE ZAMAN, NİÇİN MERAK EDERİZ?

14-20 Aralık

ÖYKÜ

 

Atasözleri ve özdeyişler

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Belirtme Hâl Eki ile İyelik Eki Farkı

Görsel okuma    Deneme yazma

EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ MUSTAFA AMCA

20-22 Aralık

BAŞARI ÖYKÜSÜ

 

 

Anlatıcı Türleri

Belirtme Hâl Eki, İyelik Eki, İlgi Eki

Başarı Öyküsü yazma

TELLER NASIL KONUŞTURULDU? (D)

25-27 Aralık

BULUŞ  ÖYKÜSÜ

İcat ve Keşif farkı

 

Paragrafın anlam yönü

 

Bilim insanları ve buluşları      teknolojik kelimelerin Türkçeleri

YÜKSEK EVDE OTURANIN ÖYKÜSÜ

28 Aralık-        03 Ocak

ŞİİR

 

 

Paragrafın anlam yönü

Yapım Eki     isimden isim-fiil yapan

Görsel okuma    dergide ürün tanıtım yazısı   

VELCRO - CIRT CIRT

3-5 Ocak

AÇIKLA-
YICI METİN

 

 

 Anlatım biçimleri

Yapım ekleri tamamı

İnsanlık için en önemli 10 buluş

TELGRAFHANE

8-12 Ocak

ŞİİR

 

 

Düşünceyi Geliştirme Yolları

 

 

ALİ'NİN ÖDEVİ VE KÖSTEBEKLER

15-19 Ocak

ÖYKÜ

web linki kavramarı

 

Paragrafın anlam yönü

Yapım ve Çekim ekleri--tekrar

Görsel Okuma web adresi uzantıları

8.SINIF DÖRTEL -1.DÖNEM 

METİN ADI

İşlenme Haftası

METİN TÜRÜ

SÖZCÜKTE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM

PARAGRAFTA ANLAM

YAZIM

NOKTALAMA

DİL BİLGİSİ

Yazı Türleri Anlatımı vd.

Tatlı Dil

18-29
 Eylül

Sohbet-
Söyleşi

Deyimler

 

 

Büyük harflerin
yazımı

Virgül

Fiilimsi

Söyleşinin
 tür özellikleri

Kişiler Arası
 İletişim ve
Kitle İletişimi

02 – 11
 Ekim

Araştırma
İnceleme

 

Öznel-Nesnel
Cümleler

 

 

 

Fiilimsi-Çekimli
 Fiil Farkı

 

Selim

12 – 20
Ekim

Anı

Deyimler

 

Düşünceyi Geliştirme
Yolları

 

iki nokta
uzun çizgi
tırnak işareti

Fiilimsi

 

Bilgin ile
Hoca

23-31
Ekim

Mizahi Fıkra
Dinleme M.


Eş Anlam
Zıt Anlam

Sebep Sonuç
Amaç Sonuç

5N 1K

 

 

 

 

Atatürk’ün
Kişiliği

1-9
Kasım

1.Sınav

Anı

Gerçek-Mecaz Anlam

 

 

 

iki nokta
uzun çizgi
tırnak işareti

 

Anı
 tür özellikleri

Eğitimin
Hayati Önemi

9-17
Kasım

Makale

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Eş-Zıt Anlam

Öznel-Nesnel
Cümleler

Düşünceyi Geliştirme
Yolları

 

 

 

Makale
tür özellikleri

Otoray
Yolculuğu

20-29
Kasım

Gezi Yazısı

Somut-Soyut
Söz Sanatları

 

Anlatıcı Türü
Konu-Anafikir
Başlık

 

Virgül

Özne-Yüklem

 

Manisa Ovası’nda
Bir Gün

29 Kasım
8 Aralık

Röportaj

Eş sesli
Terim Anlam

Koşul-Sonuç C.
Karşılaştırma
Sebep-Amaç Sonuç

Doğrudan-Dolaylı Anlatım

Büyük harflerin
yazımı

Noktalı Virgül
Soru İşareti

Özne-Yüklem
Eksiltili Cümle

 

2.Sınav

Dostluk
Derken

11-20
 Aralık

Deneme

Yakın Anlam
Eş Anlam
Zıt Anlam

Deyimler

 

 

Nokta, Virgül
Tırnak İşareti

Yardımcı Ögeler

 

Oğuz Kağan
Destanı

21-29
Aralık

Destan
 Dinleme Metni

Nitel-Nicel
 Anlam

Örtülü Anlam

 

 

 

Cümlenin Ögeleri

 

3.Sınav

Yaşlılardan
 Gençlere

2-11
 Ocak

Şiir

Deyimler
İkilemeler

 

 

 

 

Ara söz

 

Babamın
 Vasiyeti

11-19
Ocak

Anı

 

 

 

 

 

Cümlede Vurgu

Biyografi

 

 


7.SINIF EZDE YAYINLARI 1.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

METİN ADI

İşlenme Haftası

METİN TÜRÜ

SÖZCÜKTE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM

PARAGRAFTA ANLAM

YAZIM K.
YAZMA

NOKTALAMA

DİL BİLGİSİ

Yazı Türleri Anlatımı vd.

     

MİMAR SİNAN

18-29 Eylül

Biyografi

Eş anlam
Zıt anlam

 

 

Birleşik kelime y.

 

İsim-fiil farkı
Anlamına göre fiiller

 

     

BEN BİR              KÜÇÜK KİLİMİM

2-11 Ekim

ÖYKÜ

 

Anahtar kelime

Paragrafta
 başlık

Birleşik kelime y.

 

Fiil kökü(mastar)
ile çekimli fiil farkı

 

     

TÜRKÜLER
DOLUSU

11-18 Ekim

Şiir

Deyimler

 

 

 

Nokta
Virgül

Haber ve
 Bildirme Kipleri

Şiir ve özellikleri
Uyak ve redif
Söz   Sanatlar

     

EŞSİZ
HAZİNE

18-25 Ekim

Öykü
 (Dinleme M)

Eş anlam
Zıt anlam

Öznel-
Nesnel

 

Ünlü daralmasına
bağlı yazım hataları

 

Bildirme Kipleri

 

     

1.Sınav

     

ATATÜRK'Ü
ANLAMAK

25 Ekim-
03 Kasım

Öykü

Türkçe kelime
kullanmaya özen
gösterme

 

 

 

 

Dilek Kipleri

 

     

CUMHURİYETİN
TEMELİ

6-17 Kasım

Makale

Gerçek Anlam
Mecaz  Anlam

Neden-Amaç
Koşul-S.
Özdeyişler

Doğrudan-
Dolaylı Anlatım

 

İki Nokta
Soru İşareti
Tırnak İşareti

Fiilde Olumlu-
Olumsuzluk
Soru Biçimleri

 

     

KİTAP SEVGİSİ

20-29 Kasım

Anı

Genel ve
 Özel Anlamlı
 Sözcükler

Karşılaştırma
Öznel-Nesnel Yargı

Paragrafta
 başlık

Büyük harflerin
yazımı

 

Zarflar

Anı türünün özellikleri-Vurgu
Tonlama

     

KİTAPLAR
ARASINDA

29 Kasım-
8 Aralık

Tiyatro

Somut-
Soyut-Nitel-Nicel Anlam

Aşamalı Durum
Bildiren Cümleler

Paragrafta konu-ana
yard. düşünce

Bitişik ve ayrı
yazılan kelimeler

 

Edat-Bağlaç-
Sözcük Türleri

 

     

2.Sınav

     

OKUMAK

11-20 Aralık

Deneme

İkilemeler
Yansıma Sözcükler

Kinayeli
Anlatım İçeren
Cümleler

 

Büyük harflerin
yazımı

 

Fiilde Yapı

Deneme
türünün özellikleri

     

KÜTÜPHANELER

20-29 Aralık

Şiir
(Dinleme Metni)

Gerçek Anlam
Mecaz  Anlam
Anahtar Sözcük

Cümle Oluşturma
Tamamlama

Anlatım Biçimleri-
Şiirde tema
Ana duygu

 

 

Fiilde Yapı

 

     

DÖRT AHBAPLAR

1-10 Ocak

Fabl

Deyimler-
Atasözleri

 

Düşünceyi
Geliş.Yol.
5N 1K

 

 

 

 

     

3.Sınav

     

TASA KUŞU

10-19 Ocak

Masal

Deyimler

 

Anlatıcı Türleri
5N 1K

Giriş(serim)
gelişme(düğüm)
sonuç(çözüm)

Eğik çizgi

Fiilde zaman(anlam)
kayması

 

     

 

     
                         
 
--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ