--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ --> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ
TÜRKÇE DERSİMİZ
Türkçe Dersi Bilgi&Paylaşım

Konu Testleri

KONULAR

KONU ANLATIMI

 

TEST

 

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

 

Deyim ve Atasözleri

Deyim ve Atasözleri

 

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

 

Parçada Anlam

Parçada Anlam

 

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

 

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

 

Tür Ve Şekil Bilgisi

Tür Ve Şekil Bilgisi

 

Görsel Okuma

Görsel Okuma

 

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

 

Sözcükte Yapı

Sözcükte Yapı

 

İsimler ve Tamlamalar

 İsimler ve Tamlamalar

 

Sıfat (Ön Ad)

Sıfat (Ön Ad)

 

Zamirler (Adıllar)

Zamirler (Adıllar)

 

Edat-bağlaç-ünlem

Edat-bağlaç-ünlem

 

Fiillerde Anlam

Fiillerde Anlam

 

Fiillerde Kip-Kişi-Olumsuz-Soru

Fiillerde Kip-Kişi-Olumsuz-Soru

 

Belirteç (Zarf)

Belirteç (Zarf)

 

Ek fiiller

Ek fiiller

 

Fiilde Yapı (Birleşik Fiiller)

Fiilde Yapı (Birleşik Fiiller)

 

Eylemsi (Fiilimsi)

Eylemsi (Fiilimsi)

 

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri

 

Çatılarına Göre Eylemler

Çatılarına Göre Eylemler

 

Cümle Türleri

Cümle Türleri

 

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları

 

 

 

--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ