--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ --> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ
TÜRKÇE DERSİMİZ
Türkçe Dersi Bilgi&Paylaşım

TÜRKÇE DERSİMİZ

-
 


    Ders:Türkçe (turkcedersimizz.tr.gg)   turkcedersimizz
                                       Facebook sayfasına gitmek için butona tıklayınız.
UM
SİTE İÇİ KONULAR VE ALT BAŞLIKLAR
 

KONULAR

KONU ANLATIMI

 

TEST

 

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

 

Deyim ve Atasözleri

Deyim ve Atasözleri

 

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

 

Parçada Anlam

Parçada Anlam

 

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

 

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

 

Tür Ve Şekil Bilgisi

Tür Ve Şekil Bilgisi

 

Görsel Okuma

Görsel Okuma

 

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

 

Sözcükte Yapı

Sözcükte Yapı

 

İsimler ve Tamlamalar

 İsimler ve Tamlamalar

 

Sıfat (Ön Ad)

Sıfat (Ön Ad)

 

Zamirler (Adıllar)

Zamirler (Adıllar)

 

Edat-bağlaç-ünlem

Edat-bağlaç-ünlem

 

Fiillerde Anlam

Fiillerde Anlam

 

Fiillerde Kip-Kişi-Olumsuz-Soru

Fiillerde Kip-Kişi-Olumsuz-Soru

 

Belirteç (Zarf)

Belirteç (Zarf)

 

Ek fiiller

Ek fiiller

 

Fiilde Yapı (Birleşik Fiiller)

Fiilde Yapı (Birleşik Fiiller)

 

Eylemsi (Fiilimsi)

Eylemsi (Fiilimsi)

 

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri

 

Çatılarına Göre Eylemler

Çatılarına Göre Eylemler

 

Cümle Türleri

Cümle Türleri

 

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları

 

 

 

ww

                          TÜRKÇENİN GÜZELLİĞİ

      Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay grubuna mensup sondan eklemeli bir dildir. Dünyanın en zengin, en uyumlu dillerinden birisi kabul edilmektedir. Sahip olduğu sözcük sayısı, atasözleri ve deyimler onun zenginliğinin en büyük göstergesidir. Neredeyse her durumu özetleyecek, en güzel şekilde anlatacak bir deyimimizin veya atasözümüzün olması,  güzel Türkçemizi kullanan bizler için büyük bir nimettir.

   Türkçe binlerce yıldır çeşitli bölgelerde konuşula gelmiştir ve konuşulmaya da devam edecektir. Ancak her şeye rağmen dilimizin büyük bir tehdit altında olduğunu da kabul etmek gerekir. Bunca yıldır korunan zengin dilimiz özellikle son zamanlarda yozlaşmaya başlamış, başka dillerin boyunduruğuna girmeye başlamıştır.

   Teknolojide geri kalıyor oluşumuz, dilimizdeki sözcükleri de ziyadesi ile etkilemiştir. Neredeyse tüm buluşlar yabancı dilde olunca, yeni oluşturulan yabancı sözcükler, dilimize de olduğu gibi girmektedir. Bunu önlemenin iki çaresi var. Ya teknolojide, bilimde herkesin önünde olacağız ya da dünyada ortaya çıkmış herhangi bir sözcüğü karşılayacak yeni Türkçe bir sözcük oluşturacağız. Birinci çarenin en azından kısa vadede gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak özellikle TDK üzerine düşeni zamanında yaparsa ve medya kuruluşları da bu kurumu desteklerse,  yabancı kelimelerin dilimiz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebiliriz.

    Türkçe cümlelere yabancı kelimeler sıkıştırmayı modernizm olarak gören cahil cühela tayfası, dilimize ne kadar zarar verdiğinin farkında bile değil. Güzel Türkçemizle ilgili görev sadece kurum kuruluşlara veya medyaya düşmüyor elbette. Bu dili konuşan vatandaşlar olarak, hepimiz onu korumak zorundayız.


Sitenizden kazanın
--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ